กินเค็มมากส่งผลให้ควรระวังเป็นโรคไต

ขณะทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต เข้าร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมกับมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ภายในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลับเป็นที่น่าสนใจพร้อมกับน่าติดตามเป็นอย่างมากมาย   ซึ่งภายในตอนนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทย ได้มีนโยบายพร้อมกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันพร้อมกับควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงและพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมกับผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ภายในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ พร้อมทั้งผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป พร้อมกับมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นปริมาณมาก จะมีการมีผลทำให้มีสภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากเพิ่มขึ้นทุก Read more…