โรคพุ่มพวง หรือ โรคเอสแอลอี ที่คนไทยยังไม่รู้จักกันดี

โรคพุ่มพวง เป็นโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่คงจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ทว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี คือโรคที่มีความร้ายแรง เป็นเหตุให้สามารถฆ่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ได้เช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย ทำให้ไม่ค่อยกล่าวถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกแบบหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิต้านทานแบบเพี้ยน   แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะมีขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันภายในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นปริมาณมาก  ทำให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือว่าเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่มีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตนเอง จนทำให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะหลากหลาย มากมายที่มีความร้ายแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ อย่างเช่น หัวใจ ปอด ตับ และระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี   หรือ โรคพุ่มพวง จะมีความต่างไปในแต่ละคนบางท่านก็เป็นไม่รุ่นแรง บางคนก็เป็นรุ่นแรง    ดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  โดยมากจะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง Read more…