การทำแท้งที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายภายในอนาคตภายภาคหน้า

การตกเลือดโดยที่ไม่มีความตั้งใจมักจะเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในการตั้งท้อง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือว่าจะอยู่ในช่วงวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง ขณะแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นมักเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ภายในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงคงจะทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ ก็จะมีผลเสียตามมาเช่นเดียวกัน   ถือได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการมีผลกระทบต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างด้วยกัน เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงในการตายก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด หรือว่าติดเชื้อ เนื่องจากจะยังมีเศษเนื้อเยื่อของเด็กนั้น  ติดอยู่ ยิ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีความเสี่ยงที่สูงมาก และยังเกี่ยวกับช่องคลอดที่มีการฉีกขาด เป็นเหตุให้มีการอุจาระพร้อมกับปัสสาวะออกทางช่องคลอด ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจะเป็นในระยะยาว พร้อมกับอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ตลอดชีวิต เพราะเช่นนั้นสิ่งนี่แหละจะทำให้ท่านคิดได้ว่าการทำแท้งนั้นส่งผลเสียต่ออนาคตอย่างใดบ้าง ซึ่งในสมัยนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับเด็กที่มีลูกก่อนวัยอันควร  แต่บางท่านอาจจะคิดได้ว่าเมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งดูแลตัวน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลก   ดังนั้นการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยตั้งใจ หรือว่าไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งแรกที่จะส่งผลเสีย คือ ร่างกาย อาจจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิม  ทำให้การใช้ชีวิตดูเปลี่ยนแปลงไป จนทำเอาไม่สามารถดำเนินชีวิตได้แบบเดิม