ความรู้ทั่วไป โดรน

จะบินโดรนในพื้นที่ห้ามบินในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร

การบินโดรนในพื้นที่ห้ามบิน เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย มีโทษร้ายแรง และเขตห้ามบินโดรนก็ครอบคลุมทั่วประเทศไทยอยู่แล้วด้วย แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะบินโดรนในเขตห้ามบิน เช่น บินถ่ายบริเวณ Impact เมืองทองธานี ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่เกิน 9 กิโลเมตร และถูกประกาศว่าเป็นเขตห้ามบินโดรนด้วย แต่จะบินเพื่องาน Event จะทำอย่างไร ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ได้เผยขั้นตอนการขออนุญาตทำการบินโดรน ในพื้นที่ 9 กม. รอบสนามบินด้วย แต่จะขึ้นอยู่กับ กพท. พิจารณา เพราะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น ประโยชน์เพื่อสาธารณะ ขั้นตอนการขออนุญาตทำการบินโดรน ในพื้นที่เขตห้ามบิน 9 กม. รอบสนามบิน มีดังนี้ 1.ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่หรือส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน 2.ตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบินใดบ้าง ผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแลสนามบิน หรือพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวในหน่วยงานใด 3.เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตบิน   a.หนังสือลงทะเบียนโดรน ของ กสทช.   b.หนังสืออนุญาตบังคับอากาศยาน (โดรน)   c.หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (กรณีบินโดรนในพื้นที่บุคคลอื่นหรือส่วนรวม)   d.หนังสือระบุถึงเหตุผลควมจำเป็น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงว่าผู้ขออนุญาตจะรับผิดชอบต่อความ Read more…