กิริยาอาการแพ้ท้องเรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่มือใหม่

Published by admin on

สำหรับ อาการแพ้ท้อง ที่เป็นอาการของคุณแม่ที่กำลังตั้งท้อง บางท่านอาจมีอาการแพ้ท้องเป็นอย่างมาก ในช่วงที่อาทิตย์แรก ๆ จะไม่มีอาการแพ้มากนัก แต่บางรายอาจมีอาการแพ้ท้องแบบขั้นรุ่นแรง จึงต้องมีการดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ แต่เพื่อสาว ๆ ที่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการแพ้ท้องไปจนกว่าจะคลอด ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะว่าผู้ที่ไม่เคยดูแลตัวเอง แต่ถ้าท่านเองเริ่มอาการตั้งท้อง ควรที่จะดูแลให้ดีกว่าเดิม

 
อาการแพ้ท้อง
ซึ่งช่วงเวลา อาการแพ้ท้อง ของคุณแม่มือใหม่นั้น  คุณแม่แต่ละคนคงจะเกิดเวลาที่ไม่เท่าเทียมกัน คงขึ้นอยู่กับฮอร์โมนภายในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนั่นด้วย แต่จะเกิดอาการแพ้ภายในช่วง 6 อาทิตย์แรก ๆ หลังจากที่ได้มีการปฏิสนธิ ซึ่งบางท่านคงจะมีอาการเกิดเร็ว หรือเกิดขึ้นช้า พร้อมกับอาการแพ้ท้องของคุณแม่นั้น จะมีอาการในช่วงอาทิตย์แรก ๆ ประมาณ 20 สัปดาห์  แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่มีการแพ้ท้องไปตลอดเวลาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือบางคนคงจะไม่มีอาการใด ๆ เลย  เมื่อได้มีการทำสถิติมีขึ้นมานั้น ก็พบว่าคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการแพ้ท้องอย่างน้อยประมาณ 50 เปอร์เซ็น โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก ๆ จะต้องมีอาการเป็นจำนวนมาก
 
เพราะฉะนั้นอาการแพ้ท้องของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในแต่ละบุคคล อาการแพ้ท้อง จนทำให้ในทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นว่า  มีแม่มือใหม่แสดงอาการแพ้ท้องกันอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการกินอาหารเปรี้ยว ๆ กันนั่นเอง