เรื่อง ความคิด และความเข้าใจ ผ่านความรักภายในแบบของคุณ

Published by admin on

การให้ความนัยพร้อมทั้งการให้ความสำคัญผ่านความรัก แต่ละคนย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน มีผลกระทบทำให้ความรักของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันออกไป แต่ทว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถพบได้นั้น คือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีให้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นเหตุให้เกิดความรัก โดยทุกคนจะเริ่มต้นให้ความจริงใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งกลุ่มนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเลือกรักคนไหนคนหนึ่ง พร้อมทั้งจะให้ความจริงใจกับคนนั้นเพียงลำพังเท่านั้น แต่ทว่าความจริงใจที่มีขึ้นนี้ ทุกคนอาจจะเริ่มต้นให้มอบให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความจริงใจเป็นสื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามภายในระยะเวลาต่อไป  ดังนั้นความรัก ไม่ใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว แต่ทุกท่านควรที่จะมีความจริงใจต่อกันจนทำให้เกิดความรัก และความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมมีผลให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างแน่แท้

 
ความรัก
การผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ย่อมส่งผลต่อชีวิตของคุณเสมอ เช่นกันกับ ความรัก ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ทุกคนคงจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความดี หรือความชั่ว ย่อมส่งผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมกับสามารถแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก อาจใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นเป็นเหตุให้บางคนคงจะขาดสติกันไปเลย เพราะความรักที่มีอยู่ ย่อมมีผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรัก รวมถึงสติของทุกคนที่ถูกควบคุม ถ้าทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อไหร่ ความรักที่มีขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง ทำให้มีทั้งโทษและสิ่งที่มีขึ้นอย่างเลวร้าย ความหมายและการให้ความสำคัญผ่านความรักเนื่องจากทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกท่านไม่อาจให้คำตอบกับตนเองได้อย่างแน่นอน