ความรัก ยาดูแลรักษาใจที่ถูกเอามาใช้บรรเทาโรคให้กับคนป่วย

Published by admin on

มีมากหลายคนที่ป่วยทางด้านอารมณ์ทางใจ จนกระทั่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบข้างย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้น และผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่ทำเอาคนป่วยจำนวนมากคิดว่า ตนเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับความเจ็บไข้ที่เป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวแค่นั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือกระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจหยิบยื่นและมอบให้นอกเหนือจากยาดูแลรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงต้านทานที่สร้างภูมิต้านทานของมนุษย์ ส่วนหนึ่งได้มาจากความรักและแรงใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอำนาจอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือว่าบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้จำนวนมากต้องใช้รับประทาน และยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำเอาคนไข้หายขาด จากโรคภัยบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบข้าง ที่ทำเอาคนไข้อยากสู้ต่อ และรอรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายขาดจนสิ้นสุด และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค คงจะจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดคือแรงใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ผู้ที่คอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนไข้ได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักและแรงใจที่ล้นหลามของคนรอบข้างหรือว่าคนที่ใกล้ชิด

 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากในปัจจุบันนี้ มีการบำบัดโรคบางประเภท ที่ถูกสร้างด้วยความรักและความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยทานอย่างเป็นประจำ และมีผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนไข้เองคงจะเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางครั้งอาจจะเกิดอาการเสียขวัญและเสียแรงใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นแรงใจที่คนใกล้ชิดหรือว่าญาติคนไข้พยายามหยิบยื่นและมอบให้ในทุก ๆ วัน